Dokumenty
plan lotów 2021
Rozkład Jazdy Kabiny Gołębie Dorosłe 2020
ROZKŁAD JAZDY KABINY 2019
Wystawa 2018 .
Rozkład jazdy kabiny młode 2018
Wystawa okręgowa

lot 4 młode
lot13
podział kabiny na loty gołębi młodych 2016
rozkład jazdy kabiny , gołębie młode 2016
adresy oddziałów
WNIOSEK/UCHWAŁA

WYKAZ OBRĄCZEK
WYBORY ZARZĄD
WYBORY PREZES
KOMISJA SKRUTACYJNA
KOMISJA REWIZYJNA
KOMISJA DYSCYPLINARNA

KOMISJA MANDATOWA
wykaz polroczny członków
książka kontroli sanitarnej
protokół komisji lotowej i zegarowej
wykaz członków zarządu sekcji
zgłoszenie rachmistrza

deklaracja przyjęcia
potwierdzenie wypuszczenia
zagranica telefony
współrzędne zagranica
współrzędne polska